Trang thiết bị máy móc

TRANG THIẾT BỊ

 NGUỒN LỰC MÁY MÓC – THIẾT BỊ

Với trên 40 đầu thiết bị công nghệ hiện đại như: Xe trộn bê tông, Xe bơm cần, bơm tĩnh,… chúng tôi luôn đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ thi công các dự án trọng điểm của Bê Tông Sơn La.

=======================

.    .             .               .               .

.    .                    .Xe bơm cần                                       .Xe bơm tĩnh                                        .Máy xúc lật

 

 

.                  .                .               .

.    .                  .Xe trộn bê tông                                     .Xe lu tĩnh                                        .Xe trở vật liệu