Quy trình sản xuất bê tông chuẩn

Danh mục: Tin Tức

1 Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu a Xi măng Trước khi nhận hàng cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng công ty kiểm tra thông tin hàng hoá: (Chủng loại, quy cách, trạng thái bảo quản, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng…). Theo từng đợt […]

Xem thêm